Lądolód

Termoerozja – rodzaj erozji zachodzący w obszarach objętych wieloletnią zmarzliną. Proces ten polega na nadtapianiu przemarzniętego podłoża przez wody płynące mające dodatnią temperaturę. Prowadzi to do niszczenia koryta i brzegów rzeki. Termoerozja odegrała ważną rolę w powstaniu pradolin na Niżu Polskim.

– Niektóre głazy narzutowe, ze względu na znaczne rozmiary i obce pochodzenie, zostały uznane za pomniki przyrody nieożywionej i podlegają ochronie prawnej. Przykładem takiego głazu może być „Trygwał”, znajdujący się w Tychowie Wielkim koło Białogardu (obwód 47 m, wysokość 3,8 m , długość 13,7 m, szerokość 9,3 m).

Reklamy
%d blogerów lubi to: