Grawitacyjne ruchy masowe

– Osuwisko w Goldan ( Szwajcaria) w 1806 roku spowodowało śmierć 427 osób.

– W 1911 roku w Pamirze osuwisko wywołane trzęsieniem ziemi miało masę 6mld t. Zablokowało bieg rzeki, wskutek czego powstało tam jezioro o długości 80km i głębokości 40 m.

– W Polsce grawitacyjne ruchy masowe występują najczęściej w Karpatach. Sprzyja im budowa geologiczna – naprzemianległe występowanie piaskowców i łupków iglastych. Ponadto osuwiska powstają na klifowym brzegu morskim oraz w obrębie stromych skarp dolin rzecznych. W Tatrach występują często obrywy.

– W Polsce zjawiska osuwiskowe występują najczęściej w Beskidach – największe beskidzkie osuwisko dorównuje wielkim osuwiskom alpejskim. Uaktywniło się w 1907 roku, po obfitych opadach. Spod wierzchołka Chryszczatej (granica Bieszczad i Beskidu Niskiego) ruszyła ogromna masa skalna licząca około 10-12 mln m3, niszcząca zbocze na przestrzeni prawie 1,5 km2. Tendencje do osuwisk występują w sąsiedztwie zapór wodnych w Rożnowie, Czchowie, Porąbce, Tresnej i Solinie. Na Niżu Polskim procesami osuwiskowymi zagrożone są strome zbocza dolin rzecznych w Płocku, Warszawie, Toruniu i Włocławku. Osuwiska powodują również fale morskie. Najsilniej cofają się na skutek osuwisk i obrywów brzegi Bałtyku w okolicach Wolina i Kamiennej Góry (około 180 m w ciągu 200 lat). W miejscowości Trzęsacz zachowały się jedynie resztki gotyckiego kościoła, który przed stu laty znajdował się jeszcze około 800 m od morza.

Reklamy
%d blogerów lubi to: