Ruchy izostatyczne

Ruchy izostatyczne są to pionowe ruchy bloków skorupy ziemskiej, dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej. Równowaga skorupy ziemskiej może ulec zaburzeniom wskutek obciążenia lub odciążenia – zaburzenia równowagi wywołuje ruch izostatyczny.

Czynnikami obciążającymi skorupę ziemską mogą być grube pokrywy lodowe, wzrost ilości wody w zbiornikach wodnych lub zwiększona akumulacja osadów w basenach morskich. Odciążenie skorupy ziemskiej może być wynikiem topnienia pokrywy lądolodu, zmniejszania się ilości wody w zbiornikach jeziornych lub morskich i niszczenia przez siły egzogeniczne obszarów kontynentalnych.

Izostazja –równowaga zachodząca pomiędzy poszczególnymi wycinkami skorupy ziemskiej. Kry sialu, o mniejszej gęstości niż znajdująca się pod nimi sima, zgodnie z prawem Archimedesa, powinny tym wyżej wznosić się nad przeciętny poziom, im są grubsze, a więc im niżej znajduje się ich spąg. Istotnie zazwyczaj sial jest najgrubszy pod najwyższym wzniesieniem, a w dnach basenów oceanicznych przeważnie go brakuje zupełnie. Obserwacje grawimetryczne wskazują jednak na to, że w wielu miejscach skorupa ziemska nie jest w stanie równowagi, działają więc na nią widoczne siły przeciwnie izostazji. Tłumaczy się je ruchami magmy pod skorupą ziemską.

procesylitosfery.files.wordpress.com/2010/03/ruchy-izo-1.jpg

Przyczyny ruchów izostatycznych:

 • tworzenie i zanik pokryw lądolodowych
 • gromadzenie się osadów
 • erozja i denudacja
 • ruchy górotwórcze
 • wulkanizm itp.

Skutki ruchów izostatycznych:

 • pionowe przemieszczanie się fragmentów litosfery
 • zmiany linii brzegowej (transgresje i regresje morskie)
 • zmiany bazy erozyjnej rzek itp.

Podnoszeniu ulegają

  • Skandynawia 250m w ciągu 10 000 lat, północna Syberia, północne krańce Północnej Ameryki, Szkocja

  procesylitosfery.files.wordpress.com/2010/03/skand.jpg
  Obniżeniu

   • Portugalia, południowe wybrzeża Brytanii gdzie rozważają budowę tamy dla zapobiegania powodziom nad Tamizą

   Reklamy
%d blogerów lubi to: